2023
Nov
Dez
Jan
Feb
Mär
Apr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.11.
13.11.
 
27.11.
 
 
11.12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.11.
 
 
01.12.
 
15.12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.11.
09.11.
15.11.
 
 
 
 
14.12.
 
 
 
 
 
 
 
02.02.
 
15.02.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.11.
09.11.
15.11.
 
 
 
 
14.12.
 
 
 
 
 
 
 
02.02.
 
15.02.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.12.
05.12.
14.12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legende

debug